A wooden gavel.

PMKsoft ry:n pe­li­sään­nöt

§ 1. Pelipaikalle saapuminen

Muovikuula-aseita ei Suomen lain mukaan saa kuljettaa näkyvillä yleisellä paikalla, aselaukku tai vastaava on pakollinen

.

§ 2. Offgame

Offgamella,  tai sen välittömässä läheisyydessä, ei ammuta. Jokaisen pelaajan on  irrotettava lipas, ammuttava ase tyhjäksi sekä varmistettava aseensa  alueelle saapuessaan.

Jos pelialueelta on mahdollista ampua offgame-alueelle, on pelin aikana offgamella käytettävä silmäsuojaimia.


§ 3. Ennen peliä

- Sovitaan ja kerrataan toiminta offgamella.

- Sovitaan pelialueen rajat.

- Sovitaan joukkueet ja jaetaan mahdolliset hihanauhat.

- Sovitaan pelimuoto ja peliaika.

- Sovitaan erikoissäännöt (esimerkiksi mahdollinen uudelleen syntyminen peliin).


§ 4. Pelin aikana

Kun  osapuoli on valmis aloittamaan pelin, ilmoittaa se siitä vastapuolelle  huutamalla "VALMIS". Kun molemmat puolet ovat valmiita, peli  käynnistetään huudolla "PELI KÄY". Peli lopetetaan huudolla "PELI OHI".

Pelialueella  on aina oltava silmäsuojaimet päässä. Silmäsuojauksen ottaminen pois  pelin aikana pelialueella on ehdottomasti kielletty.

Peli  keskeytetään huudolla "PELI SEIS". Kun peli keskeytetään, kaikki  pelaajat jäävät paikoilleen odottamaan lisäohjeita. Peli keskeytetään  esimerkiksi jos alueella liikkuu henkilö ilman silmäsuojaimia, pelaajan  silmäsuojaimet hajoavat, pelaaja loukkaantuu tai tapahtuu muuta  turvallisuutta vaarantavaa.

Mahdollisen vaaratilanteen  ratkettua, peliä jatketaan "PELI KÄY" -huudolla. Vaihtoehtoisesti peli  voidaan lopettaa "PELI OHI" -huudolla.

Jokainen on velvollinen keskeyttämään pelin havaitessaan jotain turvallisuutta vaarantavaa.

Jokaisen on toistettava "PELI KÄY", "PELI SEIS" ja "PELI OHI" huudot.

Fyysinen  kontakti, kos­ke­tuse­li­mi­noin­tia lukuun ottamatta, on kielletty. Pelaajan  varusteita ei saa käsitellä tai ottaa pois ilman lupaa.

Peleissä tulee lisäksi noudattaa herrasmiessääntöjä (katso kohta "Herrasmiessäännöt")


§ 5. Eliminoituminen pelistä

Osuma  mihin tahansa vartaloon tai varusteisiin eliminoi pelaajan. Vastustajan  voi eliminoida airsoft-aseella ampumalla tai koskettamalla kädellä tai  turvallisella kumi- tai bofferiaseella.

Osuman saatuaan  pelaajan on huudettava "OSUMA" / "AARGH", mahdollisesti jäätävä  paikoilleen makaamaan kunnes tilanne on ohi, ja sen jälkeen poistuttava  offgamelle ase pään päällä tai kädet selkeästi ylhäällä. Osuman tullessa  aseeseen vain ase eliminoituu. Mikäli pelaajalla on mukanaan vara-ase,  voi hän jatkaa peliä sillä. Mikäli vara-asetta ei ole ja pelaajan  aseeseen tulee osuma, pelaaja eliminoituu.

Kun pelaaja  pääsee koskettamaan vastustajaansa vartaloon kädellä, tai turvallisella  lähitaisteluaseella, eliminoituu tämä ilman huutoa ja jää mahdollisesti  paikoilleen makaamaan kunnes tilanne on ohi. Pelaaja, joka suorittaa  kos­ke­tuse­li­mi­noin­tia, ilmoittaa siitä sanomalla "puukko" koskettaessaan  vastustajaa.


§ 6. Viritysrajat

Jokainen  viritetyn aseen käyttäjä on itse vastuussa että käyttää asettaan sen  tehojen vaatimalla tavalla.Lä­hi­tais­te­lu­til­tan­tei­ta varten on oltava  erillinen matalatehoisempi ase tai ymmärrettävä että mikäli joudut  lähitilanteeseen viritetyllä aseella, et voi välttämättä ampua.

Lähitaistelu-termiä  käytetään näissä säännöissä kuvaamaan taistelutapahtumaa jossa  ampuminen tapahtuu noin kymmenen metrin etäisyydellä kohteesta. Mitä  tehokkaampi ase, sitä tietoisempi on oltava riittävästä etäisyydestä.

Mikäli  joku ase ei täytä sille vaadittuja kriteereitä tai ylittää sille  asetetut viritysrajat - on kyseisellä aseella pelaaminen kielletty  PMKsoft ry:n peleissä. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa (esim. mikä ase  on tulitukiase ja mikä ei) viimeisen päätöksen tekee pelipaikalla oleva  pieksämäki airsoftin toimihenkilö tai toimihenkilöt.


CQB-pelipaikoilla viritysraja on kaikilla aseilla 1J. CQB-rajoissa olevilla aseilla voidaan toimia myös lä­hi­ti­tais­te­lu­ti­lan­teis­sa.


Sarjatuliaseiden viritysraja on 1.7J. Normaali rynnäkkökiväärejä mallintavien sähköaseiden viritysraja. Lä­hi­tais­te­lu­ti­lan­tei­ta (alle 25m) vältettävä, varsinkin sarjatulella.


Tulitukiaseiden viritysraja 2J. Tämä  lähtöraja koskee ainoastaan asemalleja jotka mallintavat oikeita  tulitukiaseita eli pääsääntöisesti konekivääreitä. Tähän ryhmään kuuluu  esimerkiksi M60, RPK, PKM, M249, Stoner jne. Esimerkiksi M4  rumpulippaalla ei ole tulitukiase. Tulitukiaseilla  EI saa ampua lä­hi­tais­te­lu­ti­lan­teis­sa (alle 25m) ja pidettävä muutenkin  huoli riittävästä etäisyydestä kohteeseen.


Puo­li­au­to­maat­ti­sil­le aseille viritysraja on 2.25J. Puoliautomaattinen ase ampuu yhden kuulan per liipasinveto. Mikäli  aseessa on alunperin myös sarjatuliominaisuus tulee se ottaa pois  käytöstä joko mekaanisesti tai sähköisesti siten että ase ei voi  vahingossa tai epähuomiossa mennä sarjatulelle. Puo­li­au­to­maat­ti­sil­la  aseilla EI saa ampua lä­hi­tais­te­lu­ti­lan­teis­sa (alle 25m) ja pidettävä  muutenkin huoli riittävästä etäisyydestä kohteeseen.


Kertatulta ampuville aseille viritysraja on 3,5J. Esimerkiksi jousiviritteiset kiväärit. Kertatulta ampuva ase on joka laukauksen jälkeen viritettävä uudestaan ampumakuntoon. Kertatoimisilla  aseilla EI saa ampua lä­hi­tais­te­lu­ti­lan­teis­sa (alle 25m) ja pidettävä  muutenkin huoli riittävästä etäisyydestä kohteeseen.


Aseiden tulee sopia tehorajoihin pelikuulalla mitattuna!

Mikä Joule?

Viritysrajat  on annettu Jouleina (J) joka ottaa huomioon kuulan nopeuden lisäksi  myös kuulan massan - eli airsoft aseen todellisen lähtöenergian. Monelle  voi olla tutumpi vanha tapa ilmoittaa aseen lähtönopeus metriä  sekunnissa - mutta Joule on tarkempi tapa pitää huoli että aseet ovat  samalla viivalla. Aseen lähtöenergia voi vaihdella käytettävän  kuulapainon mukaan - joten aseet kronotetaan aina peleissä käytettävällä  kuulalla.


§ 7. Yleisiä sääntöjä

Peleissä  ja pelialueella noudatetaan aina Suomen lakeja ja säädöksiä.  Pelialueilla ei roskata, on aina katsottava että alue jää siistiin  kuntoon.

Oikeat tuliaseet ovat ehdottomasti kielletty pelipaikalla.


§ 8. Suojaimet

Vain  harrastukseen tarkoitetut ja varmasti kestävät suojalasit hyväksytään.  Suojalasien on kestettävä 3 joulen osuma lähietäisyydeltä ammuttuna.

Pieksämäki  airsoft suosittelee kokomaskia tai hihnalla kiinnittyviä silmäsuojaimia  sekä suojaa hampaille. Alaikäisiltä vaaditaan vanhempien suostumus  pelaamiseen sankalaseilla tai ilman hammassuojausta.

Hyväksyttyjä silmäsuojaimia ovat muun muassa:

- Paintballmaskit ja -lasit

- Verkkomaskit ja -lasit

- Taktiset suojalasit (esim. Bolle ja ESS)

- Wiley X- ja Guarder-suojalasit

Jos olet epävarma suojaimistasi, niin voit varmistaa asian yhdistyksen toimihenkilöiltä.


§ 9. Päihteet

Päihteiden käyttö peleissä on kielletty.


§ 10. Vastuu

Jokainen  pelaaja on itse vastuussa varusteistaan ja itsestään. Kuitenkin jos  joku harrastuksen luonteeseen kuulumattomalla tavalla ja tahallaan  aiheuttaa vahinkoa toiselle tai hänen varusteilleen, on vahingot  korvattava. Alaikäisen pelaajan huoltajilla on täysi vastuu  huollettavistaan PMKsoft ry:n peleissä.


§ 11. Turvallinen pelaaminen aseella

Sokkona  ampuminen on kielletty. Kulmien tai suojien taakse ei saa ampua ilman,  että näkee mihin ampuu. Päätä pienemmistä rei'istä saa ampua vain, jos  ampuja on reippaasti irti reiästä (piippu ei ylety reikään).


§ 12. Muut varusteet ja pelikohtaiset säännöt

Muiden  varusteiden ja esimerkiksi lääkintämiesten käytöstä on sovittava ennen  peliä. Muita varusteita voivat olla esimerkiksi: kilvet, kranaatit,  miinat tai muut vastaavat varusteet, jotka voivat vaikuttaa peliin.

Alla  yleisimmät varuste- ja pelikohtaiset säännöt (huom! kuten yllä mainittu  oletuksena nämä säännöt eivät ole käytössä - niistä on sovittava aina  ennen peliä):


§ 13 Vastuussa oleva pelinvetäjä voi tehdä päivä/pelikierros kohtaisia muutoksia sääntöihin tarpeen vaatiessa. Esimerkiksi sisäpeleissä on yleensä voimassa kertatulisääntö, eli aseilla ei saa ampua sarjatulella.


Kranaattisääntö

Rakennuksia,  katettuja bunkkereita ja muita rakennelmia (ei kuitenkaan  juoksuhautoja) pystyy tyhjentämään kranaatilla. Pelaajan on selkeästi  kosketettava/läimäytettävä rakennelmaa jonka haluaa tyhjentää  kranaatilla ja huudettava samalla äänekkäästi "KRANAATTI!". Kaikki  rakennelman sisällä (edes osittain) olevat eliminoituvat. Kranaatti ei  vaikuta rakennelman ulkopuolella oleviin.


Kra­naat­ti­prop­pi­sään­tö

Sama  kuten yllä mutta voidakseen käyttää kranaattia pelaajalla on oltava  kannossa jonkinlainen proppikranaatti. Kranaatti asetetaan rakennuksen  juurelle, vieritetään ovesta tai pudotetaan ikkunasta (kranaatteja EI  saa heittää!) ja huudetaan samalla "KRANAATTI!". Kaikki rakennelman  sisällä (edes osittain) olevat eliminoituvat. Kranaatti ei vaikuta  rakennelman ulkopuolella oleviin. Myös sa­vu­kra­naat­ti­jäl­ji­tel­mät käyvät.  Kranaatti on aina kertakäyttöinen.


Savu/kuulia ampuvat kranaatit

Savukranaattien,  kuulia ampuvien kranaattien ja vastaavien käyttöön on aina kysyttävä  lupa Pieksämäki airsoftin toimihenkilöltä ennnen peliä. Tästä huolimatta  heittäjä vastaa seuraavista asioista:

-Vastuu on aina heittäjällä.

-Ei saa heittää kuivaan heinikkoon tai vastaavaan paikkaan joka voisi aiheuttaa palovaaran

-Ei saa heittää päin toista pelaajaa

-Heittäjä vastaa kranaateista jääneiden roskien siivouksesta

Savu/kuulia  ampuvia kranaatteja voidaan käyttää rakennelmien tyhjentämiseen kuten  kranaatti/kra­naat­ti­prop­pi­sään­nöis­sä on selitetty - eli esim.  kuulakranaatti tyhjentää automaattisesti rakennelman riippumatta osuuko  kuula vai ei. Myös savukranaatit toimivat rakennelmien tyhjentämisessä.  Huomaa kuitenkin että tähän tarkoitukseen käytettäessä kranaattia ei saa  heittää. Käytettäessä muualla kuin rakennelmissa kranaatteja voidaan  heittää ja ne toimivat normaalisti - eli vaaditaan osuma kranaatin  ampumasta kuulasta ja savukranaattia voidaan käyttää näköesteen  luomiseen.


Lääkintämiessääntö

Lääkintämiehet  valitaan ennen pelin alkua. Mikäli pelaaja saa osuman, eliminoitumisen  sijaan pelaaja haavoittuu ja lääkintämies kykenee palauttamaan pelaajan  peliin. Parantaminen tapahtuu koskettamalla haavoittunutta pelaajaa ja  laskemalla hitaasti viiteen. Tämän jälkeen lääkintämies ilmoittaa että  pelaaja on parannettu ja hän voi jatkaa peliä. Lääkintämies pystyy  parantamaan ainoastaan pelaajan saaman ensimmäisen osuman - mikäli jo  kertaalleen parannettu pelaaja saa uudelleen osuman, eliminoituu hän  normaalisti. Lääkintämies pystyy ainoastaan parantamaan muita pelaajia,  ei itseään.


HERRASMIESSÄÄNNÖT

- Pyrittävä ampumaan muualle kuin arkaan paikkaan.

- Sarjankäyttö pidettävä kohtuullisena lähietäisyyksillä.

- Pyrittävä käyttämään tehottomampaa asetta lähietäisyyksillä.

- Vastapuolen kunnioittaminen pelissä, osumat myönnetään rehellisesti.

- Järjen käyttö pelitilanteissa ja muiden pelaajien huomioiminen.

- Pudonneet pelaajat eivät puhu - ethän paljasta vihollisen sijaintia tai puutu peliin muuten mikäli et ole enää pelissä.

PMKsoft ry:n pe­li­sään­nöt

§ 1. Pelipaikalle saapuminen

Muovikuula-aseita ei Suomen lain mukaan saa kuljettaa näkyvillä yleisellä paikalla, aselaukku tai vastaava on pakollinen

.

§ 2. Offgame

Offgamella,  tai sen välittömässä läheisyydessä, ei ammuta. Jokaisen pelaajan on  irrotettava lipas, ammuttava ase tyhjäksi sekä varmistettava aseensa  alueelle saapuessaan.

Jos pelialueelta on mahdollista ampua offgame-alueelle, on pelin aikana offgamella käytettävä silmäsuojaimia.


§ 3. Ennen peliä

- Sovitaan ja kerrataan toiminta offgamella.

- Sovitaan pelialueen rajat.

- Sovitaan joukkueet ja jaetaan mahdolliset hihanauhat.

- Sovitaan pelimuoto ja peliaika.

- Sovitaan erikoissäännöt (esimerkiksi mahdollinen uudelleen syntyminen peliin).


§ 4. Pelin aikana

Kun  osapuoli on valmis aloittamaan pelin, ilmoittaa se siitä vastapuolelle  huutamalla "VALMIS". Kun molemmat puolet ovat valmiita, peli  käynnistetään huudolla "PELI KÄY". Peli lopetetaan huudolla "PELI OHI".

Pelialueella  on aina oltava silmäsuojaimet päässä. Silmäsuojauksen ottaminen pois  pelin aikana pelialueella on ehdottomasti kielletty.

Peli  keskeytetään huudolla "PELI SEIS". Kun peli keskeytetään, kaikki  pelaajat jäävät paikoilleen odottamaan lisäohjeita. Peli keskeytetään  esimerkiksi jos alueella liikkuu henkilö ilman silmäsuojaimia, pelaajan  silmäsuojaimet hajoavat, pelaaja loukkaantuu tai tapahtuu muuta  turvallisuutta vaarantavaa.

Mahdollisen vaaratilanteen  ratkettua, peliä jatketaan "PELI KÄY" -huudolla. Vaihtoehtoisesti peli  voidaan lopettaa "PELI OHI" -huudolla.

Jokainen on velvollinen keskeyttämään pelin havaitessaan jotain turvallisuutta vaarantavaa.

Jokaisen on toistettava "PELI KÄY", "PELI SEIS" ja "PELI OHI" huudot.

Fyysinen  kontakti, kos­ke­tuse­li­mi­noin­tia lukuun ottamatta, on kielletty. Pelaajan  varusteita ei saa käsitellä tai ottaa pois ilman lupaa.

Peleissä tulee lisäksi noudattaa herrasmiessääntöjä (katso kohta "Herrasmiessäännöt")


§ 5. Eliminoituminen pelistä

Osuma  mihin tahansa vartaloon tai varusteisiin eliminoi pelaajan. Vastustajan  voi eliminoida airsoft-aseella ampumalla tai koskettamalla kädellä tai  turvallisella kumi- tai bofferiaseella.

Osuman saatuaan  pelaajan on huudettava "OSUMA" / "AARGH", mahdollisesti jäätävä  paikoilleen makaamaan kunnes tilanne on ohi, ja sen jälkeen poistuttava  offgamelle ase pään päällä tai kädet selkeästi ylhäällä. Osuman tullessa  aseeseen vain ase eliminoituu. Mikäli pelaajalla on mukanaan vara-ase,  voi hän jatkaa peliä sillä. Mikäli vara-asetta ei ole ja pelaajan  aseeseen tulee osuma, pelaaja eliminoituu.

Kun pelaaja  pääsee koskettamaan vastustajaansa vartaloon kädellä, tai turvallisella  lähitaisteluaseella, eliminoituu tämä ilman huutoa ja jää mahdollisesti  paikoilleen makaamaan kunnes tilanne on ohi. Pelaaja, joka suorittaa  kos­ke­tuse­li­mi­noin­tia, ilmoittaa siitä sanomalla "puukko" koskettaessaan  vastustajaa.


§ 6. Viritysrajat

Jokainen  viritetyn aseen käyttäjä on itse vastuussa että käyttää asettaan sen  tehojen vaatimalla tavalla.Lä­hi­tais­te­lu­til­tan­tei­ta varten on oltava  erillinen matalatehoisempi ase tai ymmärrettävä että mikäli joudut  lähitilanteeseen viritetyllä aseella, et voi välttämättä ampua.

Lähitaistelu-termiä  käytetään näissä säännöissä kuvaamaan taistelutapahtumaa jossa  ampuminen tapahtuu noin kymmenen metrin etäisyydellä kohteesta. Mitä  tehokkaampi ase, sitä tietoisempi on oltava riittävästä etäisyydestä.

Mikäli  joku ase ei täytä sille vaadittuja kriteereitä tai ylittää sille  asetetut viritysrajat - on kyseisellä aseella pelaaminen kielletty  PMKsoft ry:n peleissä. Tulkinnanvaraisissa tapauksissa (esim. mikä ase  on tulitukiase ja mikä ei) viimeisen päätöksen tekee pelipaikalla oleva  pieksämäki airsoftin toimihenkilö tai toimihenkilöt.


- CQB-pelipaikoilla viritysraja on kaikilla aseilla 1J. CQB-rajoissa olevilla aseilla voidaan toimia myös lä­hi­ti­tais­te­lu­ti­lan­teis­sa.

- Sarjatuliaseiden viritysraja on 1.7J. Normaali rynnäkkökiväärejä mallintavien sähköaseiden viritysraja. Lä­hi­tais­te­lu­ti­lan­tei­ta (alle 25m) vältettävä, varsinkin sarjatulella.

-Tulitukiaseiden viritysraja 2J. Tämä  lähtöraja koskee ainoastaan asemalleja jotka mallintavat oikeita  tulitukiaseita eli pääsääntöisesti konekivääreitä. Tähän ryhmään kuuluu  esimerkiksi M60, RPK, PKM, M249, Stoner jne. Esimerkiksi M4  rumpulippaalla ei ole tulitukiase. Tulitukiaseilla  EI saa ampua lä­hi­tais­te­lu­ti­lan­teis­sa (alle 25m) ja pidettävä muutenkin  huoli riittävästä etäisyydestä kohteeseen.

-Puo­li­au­to­maat­ti­sil­le aseille viritysraja on 2.25J. Puoliautomaattinen ase ampuu yhden kuulan per liipasinveto. Mikäli  aseessa on alunperin myös sarjatuliominaisuus tulee se ottaa pois  käytöstä joko mekaanisesti tai sähköisesti siten että ase ei voi  vahingossa tai epähuomiossa mennä sarjatulelle. Puo­li­au­to­maat­ti­sil­la  aseilla EI saa ampua lä­hi­tais­te­lu­ti­lan­teis­sa (alle 25m) ja pidettävä  muutenkin huoli riittävästä etäisyydestä kohteeseen.

- Kertatulta ampuville aseille viritysraja on 3,5J. Esimerkiksi jousiviritteiset kiväärit. Kertatulta ampuva ase on joka laukauksen jälkeen viritettävä uudestaan ampumakuntoon. Kertatoimisilla  aseilla EI saa ampua lä­hi­tais­te­lu­ti­lan­teis­sa (alle 25m) ja pidettävä  muutenkin huoli riittävästä etäisyydestä kohteeseen.

Aseiden tulee sopia tehorajoihin pelikuulalla mitattuna!Mikä Joule?

Viritysrajat  on annettu Jouleina (J) joka ottaa huomioon kuulan nopeuden lisäksi  myös kuulan massan - eli airsoft aseen todellisen lähtöenergian. Monelle  voi olla tutumpi vanha tapa ilmoittaa aseen lähtönopeus metriä  sekunnissa - mutta Joule on tarkempi tapa pitää huoli että aseet ovat  samalla viivalla. Aseen lähtöenergia voi vaihdella käytettävän  kuulapainon mukaan - joten aseet kronotetaan aina peleissä käytettävällä  kuulalla.


§ 7. Yleisiä sääntöjä

Peleissä  ja pelialueella noudatetaan aina Suomen lakeja ja säädöksiä.  Pelialueilla ei roskata, on aina katsottava että alue jää siistiin  kuntoon.

Oikeat tuliaseet ovat ehdottomasti kielletty pelipaikalla.


§ 8. Suojaimet

Vain  harrastukseen tarkoitetut ja varmasti kestävät suojalasit hyväksytään.  Suojalasien on kestettävä 3 joulen osuma lähietäisyydeltä ammuttuna.

Pieksämäki  airsoft suosittelee kokomaskia tai hihnalla kiinnittyviä silmäsuojaimia  sekä suojaa hampaille. Alaikäisiltä vaaditaan vanhempien suostumus  pelaamiseen sankalaseilla tai ilman hammassuojausta.

Hyväksyttyjä silmäsuojaimia ovat muun muassa:

- Paintballmaskit ja -lasit

- Verkkomaskit ja -lasit

- Taktiset suojalasit (esim. Bolle ja ESS)

- Wiley X- ja Guarder-suojalasit

Jos olet epävarma suojaimistasi, niin voit varmistaa asian yhdistyksen toimihenkilöiltä.


§ 9. Päihteet

Päihteiden käyttö peleissä on kielletty.


§ 10. Vastuu

Jokainen  pelaaja on itse vastuussa varusteistaan ja itsestään. Kuitenkin jos  joku harrastuksen luonteeseen kuulumattomalla tavalla ja tahallaan  aiheuttaa vahinkoa toiselle tai hänen varusteilleen, on vahingot  korvattava. Alaikäisen pelaajan huoltajilla on täysi vastuu  huollettavistaan PMKsoft ry:n peleissä.


§ 11. Turvallinen pelaaminen aseella

Sokkona  ampuminen on kielletty. Kulmien tai suojien taakse ei saa ampua ilman,  että näkee mihin ampuu. Päätä pienemmistä rei'istä saa ampua vain, jos  ampuja on reippaasti irti reiästä (piippu ei ylety reikään).


§ 12. Muut varusteet ja pelikohtaiset säännöt

Muiden  varusteiden ja esimerkiksi lääkintämiesten käytöstä on sovittava ennen  peliä. Muita varusteita voivat olla esimerkiksi: kilvet, kranaatit,  miinat tai muut vastaavat varusteet, jotka voivat vaikuttaa peliin.

Alla  yleisimmät varuste- ja pelikohtaiset säännöt (huom! kuten yllä mainittu  oletuksena nämä säännöt eivät ole käytössä - niistä on sovittava aina  ennen peliä):


Kranaattisääntö

Rakennuksia,  katettuja bunkkereita ja muita rakennelmia (ei kuitenkaan  juoksuhautoja) pystyy tyhjentämään kranaatilla. Pelaajan on selkeästi  kosketettava/läimäytettävä rakennelmaa jonka haluaa tyhjentää  kranaatilla ja huudettava samalla äänekkäästi "KRANAATTI!". Kaikki  rakennelman sisällä (edes osittain) olevat eliminoituvat. Kranaatti ei  vaikuta rakennelman ulkopuolella oleviin.


Kra­naat­ti­prop­pi­sään­tö

Sama  kuten yllä mutta voidakseen käyttää kranaattia pelaajalla on oltava  kannossa jonkinlainen proppikranaatti. Kranaatti asetetaan rakennuksen  juurelle, vieritetään ovesta tai pudotetaan ikkunasta (kranaatteja EI  saa heittää!) ja huudetaan samalla "KRANAATTI!". Kaikki rakennelman  sisällä (edes osittain) olevat eliminoituvat. Kranaatti ei vaikuta  rakennelman ulkopuolella oleviin. Myös sa­vu­kra­naat­ti­jäl­ji­tel­mät käyvät.  Kranaatti on aina kertakäyttöinen.


Savu/kuulia ampuvat kranaatit

Savukranaattien,  kuulia ampuvien kranaattien ja vastaavien käyttöön on aina kysyttävä  lupa Pieksämäki airsoftin toimihenkilöltä ennnen peliä. Tästä huolimatta  heittäjä vastaa seuraavista asioista:

-Vastuu on aina heittäjällä.

-Ei saa heittää kuivaan heinikkoon tai vastaavaan paikkaan joka voisi aiheuttaa palovaaran

-Ei saa heittää päin toista pelaajaa

-Heittäjä vastaa kranaateista jääneiden roskien siivouksesta

Savu/kuulia  ampuvia kranaatteja voidaan käyttää rakennelmien tyhjentämiseen kuten  kranaatti/kra­naat­ti­prop­pi­sään­nöis­sä on selitetty - eli esim.  kuulakranaatti tyhjentää automaattisesti rakennelman riippumatta osuuko  kuula vai ei. Myös savukranaatit toimivat rakennelmien tyhjentämisessä.  Huomaa kuitenkin että tähän tarkoitukseen käytettäessä kranaattia ei saa  heittää. Käytettäessä muualla kuin rakennelmissa kranaatteja voidaan  heittää ja ne toimivat normaalisti - eli vaaditaan osuma kranaatin  ampumasta kuulasta ja savukranaattia voidaan käyttää näköesteen  luomiseen.


Lääkintämiessääntö

Lääkintämiehet  valitaan ennen pelin alkua. Mikäli pelaaja saa osuman, eliminoitumisen  sijaan pelaaja haavoittuu ja lääkintämies kykenee palauttamaan pelaajan  peliin. Parantaminen tapahtuu koskettamalla haavoittunutta pelaajaa ja  laskemalla hitaasti viiteen. Tämän jälkeen lääkintämies ilmoittaa että  pelaaja on parannettu ja hän voi jatkaa peliä. Lääkintämies pystyy  parantamaan ainoastaan pelaajan saaman ensimmäisen osuman - mikäli jo  kertaalleen parannettu pelaaja saa uudelleen osuman, eliminoituu hän  normaalisti. Lääkintämies pystyy ainoastaan parantamaan muita pelaajia,  ei itseään.


HERRASMIESSÄÄNNÖT

- Pyrittävä ampumaan muualle kuin arkaan paikkaan.

- Sarjankäyttö pidettävä kohtuullisena lähietäisyyksillä.

- Pyrittävä käyttämään tehottomampaa asetta lähietäisyyksillä.

- Vastapuolen kunnioittaminen pelissä, osumat myönnetään rehellisesti.

- Järjen käyttö pelitilanteissa ja muiden pelaajien huomioiminen.

- Pudonneet pelaajat eivät puhu - ethän paljasta vihollisen sijaintia tai puutu peliin muuten mikäli et ole enää pelissä.